Poznańska uchwała krajobrazowa

Poznańska uchwała krajobrazowa

Poznań chce walczyć z chaosem reklamowym i ma już do tego skuteczne narzędzie. Rada Miasta Poznania przegłosowała uchwałę, na mocy której możliwe będzie usunięcie krzykliwych szyldów, samowoli reklamowej, czy wielkopowierzchniowych nośników zasłaniających zabytki i stwarzających zagrożenie.

Przyjęcie przegłosowanej 24 stycznia bieżącego roku uchwały poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, firmami reklamowymi oraz radami osiedli.

Główne założenia poznańskiej uchwały krajobrazowej

Poznań został podzielony na cztery obszary:

– obszar staromiejski obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę,

– obszar centrum i historycznych dzielnic obejmuje centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald oraz część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna,

– obszar zurbanizowany obejmuje osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe,

– obszar przyrodniczy obejmuje miejski system zieleni.

Priorytetem uchwały było ograniczenie liczby największych nośników reklamowych, czyli popularnych billboardów. Zostały one dopuszczone tylko w obszarze zurbanizowanym i na obrzeżasz obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice (wzdłuż głównych dróg). Dodatkowo została ograniczona powierzchnia reklamy, która nie będzie mogła przekroczyć 18 metrów kwadratowych.

Reklamy wielkoformatowe na budynkach będzie można instalować jedynie na elewacjach obiektów w obszarze zurbanizowanym.

Tablice i urządzenia reklamowe w formie słupów reklamowych, citylightów oraz pylonów reklamowych dopuszczono co prawda we wszystkich lokalizacjach, ale wprowadzono ograniczenia, które szczegółowo zostały opisane w uchwale.

Uchwała reguluje też kwestię dotyczącą szyldów, wprowadzając m.in. ograniczenia ich wielkości i liczby.  Pozostawionych zostaje ich wiele rodzajów m.in. tradycyjne, semaforowe, pylony, tablice zbiorcze. Zaleca się montaż szyldów na elewacji budynku, ale dopuszcza również szyldy na dachu budynku, ogrodzeniu lub wolnostojące. Ograniczona została za to wysokość pylonu z 35 do 25 metrów. Będą mogły one być montowane przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. metrów kwadratowych i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Czas na dostosowanie się do nowych regulacji

Termin dostosowania nośników reklamowych do nowych zasad jest różny dla poszczególnych obszarów:

– dla obszaru staromiejskiego wynosi 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały,

– dla centrum i historycznych dzielnic: 2 lata,

– dla obszaru zurbanizowanego i przyrodniczego: 5 lat.

W przypadku obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków, leżących poza obszarem staromiejskim oraz centrum wraz z historycznymi dzielnicami, ustalono termin 2 lat na dostosowanie.

Czas na dostosowanie nie będzie obowiązywał w przypadku tablic i urządzeń powstałych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Tego typu obiekty będą musiały zostać dostosowane lub usunięte natychmiast po wejściu w życie zapisów uchwały.

Egzekwowaniem zapisów nowego prawa lokalnego będzie zajmował się zespół w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Do jego zadań będzie należeć kontrola zgodności nośników reklamowych z zapisami uchwały oraz wydawanie decyzji administracyjnych, w tym nakładających kary finansowe na firmy instalujące reklamy niezgodnie z przyjętymi zasadami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.