Lokowanie nośników reklamy w przestrzeni miejskiej

Lokowanie nośników reklamy w przestrzeni miejskiej

Obecnie nośniki reklamowe stanowią nieodłączny element tkanki miejskiej. Nośniki reklamy zewnętrznej służą informacji i promocji przedsiębiorców oraz usługodawców, a także są istotnym źródłem finansowania projektów miejskich. Z uwagi na wiele protestów ze strony m.in. mieszkańców miast zaczęto wprowadzać nowoczesne rozwiązania komponowania nośników reklamy w przestrzeni miejskiej.

W związku z walką z chaosem oraz natłokiem reklam w polskich miastach można zauważyć zmieniające się trendy w lokowaniu nośników outdoorowych. Z inicjatywy Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej wprowadzono wiele nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących tej problematyki. Zgodnie z jej rozporządzeniem tylko spójna koncepcja outdooru może uporządkować przestrzeń publiczną w zakresie funkcjonowania nośników reklamy. Walka o poprawę funkcjonowania outdooru w przestrzeni miejskiej. Likwidowanie ich na gruntach miejskich i w pasie drogi powoduje przenoszenie ich na grunty prywatne.

Przy opracowywaniu dokumentów czy też propozycji dotyczących komponowania nośników reklamy w przestrzeni miejskiej poszukuje się dziś nowych rozwiązań, którym daleko do przyjętych na świecie standardów. Dotyczy to głównie rodzajów nośników reklamy zewnętrznej (ich wielkości, konstrukcji).

Blank Billboard

Ważnym dla funkcjonowania nośników reklamy oraz informacji – zarówno już dziś, jak i w przyszłości – będzie wykorzystanie nowych technologii prezentowania treści reklam i informacji oraz systemów ich przekazu. Naturalnie w taki sposób, aby owa prezentacja treści reklam i informacji nie była uciążliwa dla środowiska oraz mieszkańców. Wykorzystanie nowych technologii – przede wszystkim ekranów typu LED czy podświetlanych kasetonów może być przyszłością reklamy i informacji. Z punktu widzenia życia miasta pojawiająca się statycznie treść reklam i informacji jest bardzo dobrym, nowoczesnym rozwiązaniem komponowania nośników reklamy w przestrzeni miejskiej. Jednym z innowacyjnych nośników reklamowych jest słup solarny, który jest przyjazny dla środowiska, ponieważ nie emituje on dwutlenku węgla czy promieni UV. Daje on szansę szerokiej komunikacji społecznej w nowoczesny i estetyczny sposób, jednocześnie idealnie komponując się z m.in. zabudową zabytkową. Tego rodzaju podświetlane słupy ogłoszeniowe są dzisiaj normą we wszystkich miastach europejskich.

Nowoczesne lokowanie nośników reklamy w przestrzeni miejskiej powinno się wiązać z budową tożsamości wizualnej i wizerunku miasta. Dlatego też należy uregulować, a także ewentualnie ograniczyć obecność wcześniej wybudowanych nośników reklamowych, głównie tych znajdujących się w okolicy zabytków. W ten sposób ograniczy się natłok informacji w przestrzeni powodujący negatywne skutki zarówno dla wizerunku danego miasta, jak i skuteczności przekazu reklamowego. Tylko wtedy profesjonalnie zorganizowana reklama zewnętrzna będzie wspierała tę, która budzi kontrowersje oraz zaburza ład przestrzenny miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.