Perspektywy reklamy zewnętrznej na 2016 rok

Perspektywy reklamy zewnętrznej na 2016 rok

Do niedawna reklama zewnętrzna utożsamiana była jedynie z przypadkowo rozwieszonymi na płotach banerami lub nieciekawymi billboardami, ustawionymi przy drogach wyjazdowych/wjazdowych do większych miejscowości. Ostatnie lata pokazują jednak, że ten sektor reklamy zdobywa coraz większą popularność i coraz większe znaczenie w prowadzeniu rozbudowanych kampanii marketingowych. Przewagą outdooru nad innymi rodzajami reklamy jest niewątpliwie jego zasięg – w zasadzie nieograniczony pod względem czasowym (przekaz jest eksponowany całą dobę) oraz przestrzennym (poszczególne typy nośników mogą być umieszczone właściwie wszędzie), a także różnorodność form: od statycznych reklam wielkopowierzchniowych, przez reklamę ambientową, do interaktywnych reklam cyfrowych.

Podsumowanie roku 2015

Analizy przeprowadzane przez niezależne instytucje badawcze podkreślają coraz większy udział outdooru w rodzimym rynku reklamy. W 2015 roku sprzedaż w omawianym sektorze, w ramach którego reklamowano między innymi usługi sprzedaży, artykuły żywnościowe, rozrywkę i kulturę, usługi telekomunikacyjne oraz finanse i marketing, wzrosła o około dwa procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Kończący się rok to również rewolucja związana z wejściem w życie tak zwanej ustawy krajobrazowej, regulującej kwestię umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, a także inwestycje w nowe typy nośników.

Perspektywy reklamy zewnętrznej na 2016 r.

fot. rawpixel.com/bigstockphoto.com

Jaki będzie rok 2016?

Prognozy rynku wskazują na nieznaczny spadek wydatków na reklamę zewnętrzną o niecały jeden procent (0,9). Może on być podyktowany wzrostem kosztów samych nośników – wprowadzenie nowoczesnych technologii może wiązać się z koniecznością poczynienia większych wydatków, co z kolei może zniechęcić niektórych zleceniodawców do korzystania z tej formy przekazu.

Niezależnie jednak od poziomu zainteresowania ze strony reklamodawców, znawcy branży zapowiadają wzrost znaczenia reklamy tranzytowej (umieszczanej w i na środkach komunikacji publicznej), będący kontynuacją trendu mocno obecnego w 2015 roku, zmianę charakteru reklamy zewnętrznej, poprzez zastąpienie – a w niedalekiej przyszłości wyparcie – tradycyjnych nośników przez nowoczesne, digitalne środki przekazu.

Na znaczeniu zyskają, wprowadzane już teraz, ekrany cyfrowe, umożliwiające zmianę wyświetlanej reklamy nawet kilka razy w ciągu dnia (pozwoli to na dopasowanie prezentowanego komunikatu do określonej grupy odbiorców), gwarantujące o wiele lepszą jakość wyświetlanego obrazu oraz mogące być umieszczone w licznie uczęszczanych przez konsumentów przestrzeniach, na przykład centrów handlowych. Obserwowane już teraz współdziałanie outdooru z mobilnymi środkami przekazu (np. smartfony), będzie coraz bardziej powszechne. Właściciele nośników cyfrowych coraz częściej wyposażają je w czytniki NFC i QR code lub udostępniają za ich pomocą WiFi.

Reklama zewnętrzna zyskuje na wartości jako masowy środek przekazu, mogący dotrzeć do znacznie większej liczby odbiorców niż inne media. Niewymagająca spełnienia dodatkowych warunków, pozwalających na odbiór danej informacji (jak na przykład telewizja lub Internet) jest demokratyczna, jest w stanie dostosować się do dynamicznego trybu życia odbiorców – poprzez różnorodność nośników, może im towarzyszyć w zasadzie na każdym kroku i z pewnością nie stanowi już tylko środka uzupełniającego daną kampanię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.