Warszawska uchwała krajobrazowa

Warszawska uchwała krajobrazowa

Rudi1976/bigstockphoto.com

Już 5 czerwca w Warszawie mają rozpocząć się konsultacje społeczne dotyczące warszawskiej uchwały krajobrazowej. Uchwała ma za zadanie uporządkować przestrzeń miasta.

Wielkoformatowe banery na elewacjach budynków oraz brzydkie szyldy budzą sprzeciw mieszkańców oraz organizacji społecznych. Do roku 2015 samorządy miały tylko niewielkie możliwości walki z takimi reklamami. Zmieniło się to dopiero za sprawą Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (ustawa krajobrazowa). Wprowadziła ona wiele zmian dając samorządom narzędzia do walki o ochronę przestrzeni poprzez szansę uchwalenia lokalnych przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej. Teraz taką uchwałę przygotowują warszawscy radni.

Już kilka dni po wejściu w życie nowej ustawy we wrześniu 2015 roku, Warszawa przyjęła uchwałę i rozpoczęła intensywne prace nad jej regulacjami. Już 5 czerwca projekt ma być konsultowany z mieszkańcami miasta. Wydany ma zostać przewodnik po uchwale, który ma ułatwić zrozumienie jej zapisów. Zorganizowane zostaną liczne debaty i spotkania, podczas których radni będą odpowiadać na pytania mieszkańców. Wszystko to pod hasłem „Ładniej!”.

Nowa uchwała ma regulować kwestie reklam, szyldów i ogrodzeń. Usystematyzowane zostaną wielkości reklam oraz określone ich dopuszczalne typy i miejsca, gdzie mogą być montowane. Szyldy umieszczać będzie można jedynie w strefie parterowej budynków, z wyjątkami. Nie będą mogły przesłaniać detali architektonicznych i przekraczać pewnych wymiarów. Ponadto nośniki reklamy znajdą się jedynie wzdłuż wcześniej wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. Ograniczeniu ulegnie więc możliwość lokalizowania ekranów reklamowych. Z kolei nośniki na budynkach umieszczane będą tylko w pewnych sytuacjach – podczas budowy na siatkach lub na ślepych ścianach. Projekt zakłada również uporządkowanie obiektów małej architektury takich jak ławki czy słupki na śmieci.

Nowa uchwała ma też wprowadzić regulacje odnośnie ogrodzeń. Określona ma zostać ich dopuszczalna wysokość oraz ażurowość, a także materiały, z których mogą być wykonywane. Dzięki temu nie będzie można już stosować ogrodzeń z betonowych prefabrykatów czy blachy fałdowej. Radni tłumaczą, że w ten sposób chcą ograniczyć degradację przestrzeni publicznej miasta. W końcu Warszawa to stolica i wizytówka kraju. Proponowana uchwała ma umożliwić rozpoczęcie wprowadzania proponowanych od dawna zmian. Po jej wdrożeniu powinny zniknąć mało estetyczne nośniki reklamy, a szyldy mają komponować się z budynkami, na których zawisną.

Już po zakończeniu planowanych konsultacji społecznych projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej ma trafić do ponownej analizy. Później, oczywiście zgodnie z obowiązującą ustawą, po przejściu tzw. procedury uzgodnień oraz wyłożenia publicznego, trafi już pod obrady Rady miasta stołecznego Warszawy. Wówczas radni podejmą ostateczną decyzję co do wprowadzenia jej w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.