Lokalne uchwały krajobrazowe

Lokalne uchwały krajobrazowe

Miasta od lat próbują walczyć z reklamową samowolą, która wprowadza chaos, a także starają się uporządkować miejską przestrzeń, by stałą się bardziej estetyczna.

Liderem w tej dziedzinie chciał być Gdańsk. Jednak prace związane z wprowadzeniem uchwały krajobrazowej opóźniają się już o 1,5 roku. A nie przeprowadzono jeszcze konsultacji ustawowych.
Pierwotnie zapowiadano przyjęcie dokumentu w marcu ubiegłego roku. Jak dotąd nie ma również jego ostatecznej wersji, którą można by przedstawić na sesji rady miasta. Anna Iwanowska z referatu prasowego Urzędu Miejskiego wskazuje, że projekt jest na etapie uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, a treść uchwały musi zostać dostosowana do wymagań i uwag Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz marszałka województwa. Od tego zależeć będzie skierowanie projektu na sesję rady miasta. Urzędnicy zapewniają przy tym, że chcą zakończyć ten temat w kadencji obecnie urzędującej Rady Miasta. Oficjalne rozpoczęcie prac nad chwałą zostało ogłoszone w maju 2015r ., czyli kilka dni po przyjęciu przez Sejm odpowiednich przepisów.

Merlinus74/bigstockphoto.com

W stolicy natomiast w czerwcu rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały krajobrazowej. Jak czytamy na stronie projektu: „Wygląd naszego otoczenia i sposób jego ukształtowania mają kluczowy wpływ na jakość życia i decydują o tym, jak czujemy się w danej przestrzeni”. Realizując tę ideę radni Warszawy podjęli walkę z nielegalnymi, szpecącymi reklamami, których rozwieszanie w najmniej odpowiednich miejscach od lat budziło niesmak i sprzeciw mieszkańców stolicy. Zmiana przepisów prawnych w 2015 roku umożliwiła samorządom wprowadzenie zmian w tym zakresie. Uchwała określać będzie kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury, a także ogrodzeń.

Problemem zajął się również Kraków. Tutaj jednak uchwała także napotyka na biurokratyczne problemy, a radni wskazują, że przygotują ją do końca wakacji. Największe zmiany mają dotyczyć reklam i ogrodzeń. Znikną wielkoformatowe plakaty, zmniejszy się również ilość reklam wolnostojących. Ogrodzenia natomiast będzie można stawiać wokół domów jednorodzinnych; pozostaną również w miejscach, gdzie już zostały zamontowane. Jednak nowo powstających osiedli nie będzie można ogradzać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.