Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

IAA logoZnaczenie reklamy w życiu codziennym staje coraz większe. Reklama oddziałuje na nasze emocje i pobudza do określonego zachowania. Często komunikat reklamowy ma za zadanie zmienić zachowania ludzi lub skłonić do refleksji. Reklamodawcy mają mnóstwo narzędzi do prowadzenia swoich działań. Jednak dla usystematyzowania ich pracy kilkadziesiąt lat temu powołano Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (w skrócie IAA).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy istnieje od 1938 roku. Pierwszy oddział tej ogólnoświatowej organizacji powstał w Nowym Jorku. Wraz z upływem lat otwierano kolejne punkty. W Polsce Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy zaczęło funkcjonować stosunkowo późno, bo w 1993 roku. Od samego początku organizacja za cel stawia sobie wsparcie działań agencji reklamowych oraz mediów na całym świecie w swobodnym przekazaniu rzetelnych informacji. W Polsce z ramienia IAA działa Rada Reklamy oraz podległa jej Komisja Etyki, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny reklamy i marketingu. Funkcję prezesa IAA Polska pełni Jacek Olechowski, dyrektorem generalnym jest Jerzy Minorczyk.

Do najważniejszych działań IAA należy prowadzenie międzynarodowych akcji informacyjnych dotyczących wpływu reklamy na poszczególne aspekty życia społecznego. Wolność słowa, a co za tym idzie również wolność reklamy, to wyznaczniki dobrze rozwijających się krajów, gdzie dzięki zdrowej konkurencji rozwija się również gospodarka. Zgodnie z zasadami IAA także społecznie odpowiedzialny marketing może przyczynić się do wzrostu aktywności w różnych segmentach rynku, m.in. w przypadku ochrony zdrowia, środowiska czy edukacji.

Społeczna świadomość znaczenia reklamy dla gospodarki to cel Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy. IAA chce nieustannie podnosić standardy w branży reklamowej. Ponadto organizacja stoi na straży etyczności zawodowej. Uczciwa, rzetelna i profesjonalna reklama to klucz do budowania odpowiednich relacji między reklamodawcą a konsumentami. Aby usprawnić działania wielu agencji, organizowane są specjalistyczne szkolenia i konferencje, podczas których ustalane są ogólne normy i zasady komunikacji marketingowej. Możliwość kontaktu z różnymi specjalistami od reklamy to doskonała okazja na podniesienie umiejętności i udoskonalenie działalności nawet niewielkiej agencji reklamowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.