Reklama na zabytkach – problem dużych miast

Reklama na zabytkach – problem dużych miast

Ponad połowa pytanych Polaków nie zgadza się na umieszczanie reklam siatkowych, które już od kilku lat przysłaniają zabytki w miastach. Ta nowinka marketingowa ma wielu przeciwników, którzy uważają, że takie reklamy obniżają rangę zabytków oraz szpecą je. Nazywają to także brutalną, komercyjną ingerencją w tradycję oraz historię. Jak ten „problem” wielu polskich miast reguluje prawo?

Miasta dopuszczają reklamy siatkowe na zabytkach wyłącznie produktów przyzwoitych i nie budzących kontrowersji. Niektóre z miejscowości walczą z wielkoformatowymi reklamami na obiektach zabytkowych nakładając na promujące się w ten sposób firmy mandaty (w oparciu o ustawę o ochronie zabytków) lub grzywny za samowolne umieszczenie reklam, a także ograniczają wielkość tych form reklamy.

zabytki reklama

Na korzyść reklam umieszczanych na zabytkach przemawia to, że potrzeby obu stron zostają w ten sposób zaspokojone. W dobie silnego poziomu zanieczyszczeń miejskich każdy zabytek  wymaga kompleksowej czy chociażby kosmetycznej renowacji przeprowadzanej co kilka lat. Tego typu operacje konserwatorskie to koszt od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Niestety tak wielkiego obciążenia finansowego nie jest w stanie udźwignąć wielu prywatnych czy nawet państwowych właścicieli zabytków. Obecnie żaden zabytek nie może być utrzymany w należytym stanie bez pomocy przynajmniej jednego mecenasa. Pozyskanie sponsora stanowi zatem warunek konieczny do ratowania wielu zabytków.

Z drugiej strony sponsor, w tym przypadku – producent promowanej marki – może wyeksponować swoje logo na odnawianym obiekcie przy jednoczesnej ochronie dóbr narodowych. Odnawiane zabytki znajdują się zazwyczaj w miejscach położonych w centrach miast, przy głównych ciągach komunikacyjnych i spacerowych. W ich pobliżu praktycznie nie ma możliwości umieszczania innych, stałych form reklamy. Plusem jest również wielki format tych reklam. Wszystko to gwarantuje wysoki poziom postrzegalności reklamy oraz jej przesłania. Ponadto umieszczenie reklamy siatkowej na zabytku pozwala na dotarcie do konsumenta w nietypowy sposób.

Aby umieścić na zabytku reklamę swojej firmy, należy najpierw zgłosić konieczność remontu danego zabytku do Urzędu Miasta, potem trzeba zdobyć na niego środki, przedstawić projekt reklamy oraz uzyskać wszystkie stosowne pozwolenia i zgodę właściciela nieruchomości. Następnie stawia się rusztowanie, prowadzi się na nim prace remontowe, zaś sam obiekt osłania siatką ochronną, na której umieszcza się reklamę sponsora prac. Zgodnie z prawem tego rodzaju działania marketingowe wymagają zdobycia pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru danej formy reklamy.

Należy pamiętać, że to, co nazywa się w uproszczeniu reklamą na zabytkach, tak naprawdę nią nie jest. W praktyce reklama siatkowa wielkoformatowa umieszczana jest na rusztowaniu remontowanego obiektu, sprawiając wrażenie ekspozycji wprost na zabytkowej fasadzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.