Udział OOH w rynku reklamy

Udział OOH w rynku reklamy

Początków reklamy zewnętrznej możemy upatrywać już w starożytnym Egipcie, gdzie przepisy prawa miejscowego „publikowane” były na skalnych obeliskach. Na przestrzeni kolejnych wieków, wraz z rozwojem wynalazków można by dopatrywać się także rozwoju różnych form przedstawiania haseł reklamowych – za początek outdooru uważa się jednak ekspozycję pierwszego plakatu zewnętrznego, która miała miejsce w 1835 roku w Nowym Jorku.

Reklama zewnętrzna

W Polsce, pomijając bogatą historię plakacistów związanych ze środowiskiem kulturalnym, reklama zewnętrzna swoje pierwsze kroki zaczęła stawiać w pierwszych latach przemian gospodarczych. Na początku lat dziewięćdziesiątych na ulicach polskich miast pojawiły się pierwsze plakaty reklamowe, następnie nośniki o najprostszej, często drewnianej konstrukcji, które z rozwojem technologii i idei samej reklamy zewnętrznej były zastępowane przez coraz nowsze. Obecnie, reklama zewnętrzna wnosi istotny wkład w rozwój rynku reklamy w naszym kraju. Jak dokładnie kształtuje się jej udział w ostatnim czasie?

Analizą obszaru reklamy zewnętrznej w Polsce zajmuje się między innymi Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej. Na podstawie danych nadsyłanych przez największe firmy outdoorowe, opracowuje cykliczne raporty obrazujące kondycję tego rodzaju reklamy. Ostatni raport, sporządzony we współpracy z domem mediowym Starlink, wskazuje stan OOH na koniec trzeciego kwartału 2015 roku.

Na tle całego rynku reklamy, który odnotował czteroprocentowy wzrost sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu w roku 2014, przychody z outdooru – uwzględniającego dynamicznie rozwijającą się reklamę tranzytową, umieszczaną w środkach komunikacji publicznej i prywatnej, tj. w autobusach, tramwajach, taksówkach, samochodach osobowych itp. (stanowiącą pięć procent ogółu sprzedaży OOH), wzrosły o około dwa procent. Tym samym, udział reklamy zewnętrznej w całym rynku wynosił pod koniec września tego roku niecałe sześć procent (5,8), plasując ją na czwartym miejscu, za reklamą telewizyjną (51,8%), internetową (23,9%) i radiową (8,1%).

Obserwatorzy rynku podkreślają utrzymującą się od co najmniej zeszłego roku tendencję wzrostową, która stanowi również wysoce prawdopodobny scenariusz na najbliższy okres. W ujęciu całego rynku reklamy, zwracają oni uwagę na dobre wykorzystanie koniunktury, w aspekcie outdoorowym wskazują z kolei na zastosowanie nowych typów nośników (nośniki cyfrowe, niestandardowe powierzchnie ekspozycyjne, np. na rowerach miejskich) oraz wdrożenie nowych rozwiązań, takich jak łączenie różnych technik i technologii przekazu (tzw. crossowanie). Ich zdaniem, zastosowana strategia pozwoliła uniknąć/zniwelować skutki zawirowań związanych z wprowadzoną w połowie roku tak zwaną ustawą krajobrazową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.