Większe wydatki na reklamę zewnętrzną

Większe wydatki na reklamę zewnętrzną

RedlineVector/bigstockphoto.com

Wydatki na reklamę zewnętrzną wzrosły w poprzednim kwartale o 4,2%, a łączne wydatki na ten cel wyniosły 160,8 mln zł. Dane dotyczące wydatków na reklamę outdoorową przedstawiła Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej.

Zgodnie z nimi wartość reklamy tranzytowej wzrosła o 1,5% i wyniosła 12,8 mln zł, cyfrowa reklama out-of-home natomiast wzrosła o 21,5% do 16,4 mln. zł.

W pierwszej połowie roku IGRZ odnotowało spadek wydatków na reklamę zewnętrzną, jednak nie był on wielki, bo o jedyne 0,5%. Drugi kwartał natomiast charakteryzował się wzrostem, co wynika prawdopodobnie z przeniesienia budżetu na okres przedświąteczny. Dodatkowe wpływy wynikały z kampanii wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z szacunkami wpływy z tego tytuły wyniosły ok. 2,5%.

Izba zaznacza, że pełna ocena nowej polityki cenowej w ramach reklamy zewnętrznej możliwa będzie dopiero na koniec roku. „Zwłaszcza w aspekcie ewentualnego wykorzystania jeszcze w tym roku Outdoor Track w sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych przez kolejną firmę – Clear Channel Poland” – wskazano.

Co istotne, nie wszystkie firmy korzystające z reklamy zewnętrznej są ujęte w raporcie IGRZ. W poprzednim kwartale widać spadek nakładów na reklamę outdoorową w branży handlowej, co eksperci przypisują ograniczeniu handlu w niedzielę.

W drugim kwartale wzrosły natomiast wydatki na reklamę tranzytową do 12,8 mln zł, czyli o 1,5%. Jednak w ujęciu półrocznym odnotowano spadek o 6%, do kwoty 18,9 mln zł. Jak wskazuje Izba należy „wziąć pod uwagę, że w zakresie reklamy tranzytowej intensywnie próbujemy rozwijać segment DOOH, co udaje się w coraz większym stopniu. Oddziałuje to naturalnie na lepsze wyniki. Ważnym jest również wykorzystanie reklamy tranzytowej w związku z ograniczeniami w liczbie standardowych nośników OOH w centrach miast i aglomeracji. Tranzyt zaczyna w coraz większym stopniu uzupełniać te luki”.

Zwiększyły się natomiast nakłady na zewnętrzną reklamę cyfrową (DOOH) o 13,6% w zeszłym półroczu, co daje kwotę 26,7 mln zł. W drugim kwartale był to wzrost do kwoty 16,4 mln zł, czyli o 21,5%.

Izba podkreśla, że rozwój reklamy cyfrowej w ostatnim czasie jest mocno widoczny. „(…)DOOH rozwija się coraz bardziej dynamicznie i zyskuje na znaczeniu, także w kontekście reklamy mobilnej. Rosnące na polskim rynku przekonanie o konieczności szybszego zastępowania klasycznych rozwiązań rozwiązaniami cyfrowymi sprzyja uruchamianiu kolejnych inicjatyw wprowadzania cyfrowych nośników (również koncepcji ich wykorzystania)”.

Po reklamę cyfrową coraz częściej sięgają również samorządy. Część z nich, zdaniem IGRZ „powoli przekonuje się do rozwiązań cyfrowych w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim ze względu na coraz większą wiedzę dotyczącą funkcjonowania nośników cyfrowych, opartego na najnowszych, nowoczesnych technologiach. Ze swej strony branża stara się uwzględniać potrzeby miast i proponować indywidualne rozwiązania łączące w sobie przekazy: informacyjny i reklamowo-promocyjny”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.