Zdjęcia w reklamie zewnętrznej

Zdjęcia w reklamie zewnętrznej

Jedną z najbardziej rozwijających się obecnie form reklamy w tradycyjnym ujęciu (bez zastosowania mediów elektronicznych) jest reklama outdoorowa. Umieszczając przekaz na zewnętrznych nośnikach, takich jak na przykład: billboard, wielkoformatowe tablice reklamowe czy słupy ogłoszeniowe, ma ona możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców, sprecyzowanego pod względem preferencji, zainteresowań i potrzeb.

Wizualny charakter i ograniczona powierzchnia outdooru tylko z pozoru wydaje się ułatwiać zadanie stojące przed twórcami kampanii reklamowych. Z jednej strony, nie wymaga ona przygotowania dłuższych wypowiedzi słownych – zadaniem reklamy zewnętrznej jest przedstawienie marki (produktu), a nie dostarczanie wyczerpujących informacji, z drugiej jednak wymusza opracowanie odpowiedniej kompozycji, składającej się najczęściej z krótkiego hasła reklamowego oraz odpowiednio dobranego zdjęcia (zgodnie z ideą minimalizmu, niektóre kampanie opierają się jedynie na pojedynczych zdjęciach lub grafikach). Skąd możemy takowe czerpać i czym powinny się one charakteryzować?

Zdjęcia w reklamie zewnętrznej

fot. sdecoret/bigstockphoto.com

W zależności od charakteru przygotowywanej kampanii outdoorowej – rodzaj reklamowanego produktu, marki bądź usługi, zakres kampanii (czas trwania, terytorium, grupa docelowa, rodzaje nośników itd.) oraz od potrzeb i możliwości zleceniodawcy, możemy zlecić zewnętrznej firmie lub samodzielnie wykonać sesję fotograficzną (wiążącą się jednak ze znacznymi kosztami) lub skorzystać z zasobów tak zwanych banków zdjęć. Są to serwisy internetowe, oferujące wysokiej jakości zdjęcia o najróżniejszej tematyce (tak zwane zdjęcia stockowe), za które musimy uiścić określoną kwotę – w takich przypadkach zazwyczaj otrzymujemy dożywotnią licencję na używanie danej fotografii, zarówno w celach komercyjnych, jak i prywatnych, lub z których możemy skorzystać bezpłatnie, na zasadzie licencji Creative Commons (CC BY – uznanie autorstwa, CCo – zrzeczenie się wszystkich praw do utworu, jakim jest zdjęcie).

Z uwagi na specyfikę odbioru reklamy zewnętrznej (stosunkowo często, każdorazowo w dość krótkim czasie), zdjęcie umieszczone na nośniku powinno wyraźnie i jednoznacznie wskazywać na charakter przekazywanych treści – oddawać sedno przekazu reklamowego oraz wywoływać pozytywne (założone przez reklamodawców) emocje odbiorców. Jednocześnie, jak w przypadku każdej innej formy reklamy, powinno ono być zgodne z normami obyczajowymi, nie może naruszać czyjegokolwiek dobrego imienia, ani popularyzować lub nawoływać do postawy dyskryminującej kogokolwiek ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie i tym podobne. Nie powinno ono również wprowadzać konsumentów w błąd, przedstawiając niejasne w odbiorze treści.

Ze względu na techniczne wymogi poszczególnych nośników, zdjęcia wykorzystywane w kampaniach zewnętrznych powinny być bardzo wysokiej jakości, posiadać właściwą (znaczną) rozdzielczość, a także odpowiednio dobraną kolorystykę i nasycenie barw. Realizując kampanię przy użyciu różnych nośników należy ponadto zadbać o jednakową jakość wydruku wszystkich zdjęć – umieszczonych na przykład zarówno na dużym billboardzie, jak i na o wiele mniejszej tablicy reklamowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.