Jak stworzyć ciekawą kampanię OOH?

Jak stworzyć ciekawą kampanię OOH?

Kampania OOH, zwana zewnętrzną, pochodzi od skrótu od angielskich słów „poza domem”. Jej główną cechą jest eksponowanie na zewnątrz danych treści reklamowych na specjalnie do tego przygotowanych nośnikach: bilbordach, tablicach reklamowych, telebimach, nośnikach zamontowanych na wiatach przystankowych lub kioskach czy tablicach elektronicznych. Specjalną jej wersją jest reklama ambientowa, w której skład wchodzi reklama wielkoformatowa i opakowywanie budynków. Celem tej kampanii jest dotarcie z przekazem do określonych miejsc, w wybranych porach z treścią dopasowaną do lokalizacji nośnika. Odpowiednio przeprowadzona może być bardzo efektywna i mająca duży potencjał.

Ciekawe reklamy OOh

fot. Casanowe/bigstockphoto.com

Co składa się na to, że kampania OOH jest ciekawa, trafia do klientów i ich przyciąga?

Kampania zewnętrzna powinna być bezpośrednia, łatwa w odbiorze i nawiązująca silny kontakt z odbiorcą. Należy w niej unikać wyraźnej deklaratywności. By była skuteczna, należy nie używać zbyt wielu słów. Często odbiorca (np. kierowca w samochodzie) widzi ją tylko przez chwilę, więc ważniejsze jest, by zapamiętał on markę, hasło reklamowe. Istotną częścią tej kampanii są elementy plastyczne i atrakcyjne, trafnie dobrane obrazy. Całość powinna być estetycznie spójna, przyciągająca wzrok i uwagę grupy docelowej, a kolory – dopełniające się lub kontrastujące tak, by dana reklama wyróżniała się na tle otoczenia, jednocześnie będąc jego częścią.

Cała reklama powinna być skomponowana zgodnie z zasadami psychologii widzenia i percepcji oraz precyzyjnie dostosowana do grupy, do której chce się trafić (włącznie z dobraniem odpowiedniego miejsca, sposobu ekspozycji itd.) Slogan reklamowy musi być ciekawy, łatwy do zapamiętania i chwytliwy, oparty na ciekawym skojarzeniu, symbolice lub humorze. Dobrze dobrane i oryginalne hasło reklamowe może przesądzić o sukcesie całej kampanii lub go przekreślić. Całość należy ująć w interesujący projekt graficzny, a wykonać przy użyciu materiałów 2D i 3D, żeby podnieść atrakcyjność. Ciekawym pomysłem jest rozpisanie kampanii w czasie, np. pierwsze jej elementy skupiają uwagę odbiorcy, wywołują zaciekawienie, a dalsze – odpowiadają na pytania, czego dotyczy. W ten sposób budzą ciekawość i zapadają w pamięć. Są nieoczywiste, a jednak budują dłuższą relację z klientem.

Cześć reklam outdoorowych, które budziły najwięcej emocji, odznaczały się nie tyle dobrym, co szokującym pomysłem. Niektóre z nich były drastyczne, niesmaczne, budziły konsternację lub zażenowanie. Choć bywało, że były oprotestowane, trudno było im zarzucić, że są nudne lub nijakie.

Reklamy zewnętrzne stają się powoli nieodłącznym elementem współczesnego świata, szczególnie w dużych aglomeracjach. Ich głównym celem jest wywołanie reakcji i nie pozostawienie odbiorcy obojętnym, stąd tez ważny jest ciekawy koncept i atrakcyjne wykonanie. Bywa bowiem, że niektóre z nich mogą uatrakcyjnić daną przestrzeń i przynieść oczekiwany efekt, inne z kolei – stają się tylko kolejnym krzykliwym elementem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.