Postrzeganie reklamy zewnętrznej według raportu Kantar Public

Postrzeganie reklamy zewnętrznej według raportu Kantar Public

MicroOne/bigstockphoto.com

Między 3 a 10 kwietnia 2018 roku odbyło się ogólnopolskie badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez Kantar Public. Jego tematem było postrzeganie reklamy w przestrzeni publicznej. Badaniu poddano ogólnopolską próbę 1001 Polaków w wieku 18 i więcej lat, reprezentatywną ze względu na wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania.

Badanie odbyło się metodą wywiadu online (CAWI). Część pytań została powtórzona z badania z 2013 roku, kiedy to badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków, w wieku od lat 15.

Wygląd lokalnej miejscowości jest ważny dla niemal wszystkich; zainteresowanie nim deklarowało 99% respondentów. W przeciągu ostatnich 5 lat zmieniło się natomiast znacznie nasze poczucie co do tego, czy przestrzeń wokół nas cechuje chaos. Polacy znacznie częściej niż w 2013 uważają, iż przestrzeń reklamowa na wsiach i przy drogach jest zapełniana przypadkowo i bez pomysłu.Wnioski są jednak optymistyczne; 76% zapytanych jest zdania, iż ich najbliższe otoczenie (miejscowość) prezentuje się dziś lepiej niż 5 lat temu.

Polacy stali się też wybredniejsi, jeśli chodzi o formę reklamy zewnętrznej. Największą estymą cieszy się ręcznie malowana reklama w formie muralu na ścianie budynku. 61% zapytanych uważa, iż może ona podnieść prestiż produktu, który zawiera. Zaledwie 14% respondentów wskazało zamiast tego na plakat zamontowany na wiacie przystanku oraz podświetlaną tablicę reklamową.
Społeczną estymą nie cieszą się natomiast billboardy. 72% zapytanych uważa, że jest ich po prostu za dużo.

Co ciekawe, Polacy doceniają marki, które wykazują się inwencją w sposobie reklamowania swoich produktów we wspólnej przestrzeni.Znakomita większość (69%) jest zdania, iż gros reklam w Polsce pozostaje na zasmucająco niskim poziomie. W społeczeństwie panuje również przekonanie, iż przydałyby się w tej dziedzinie zdecydowane ograniczenia, chroniące przestrzeń wspólną przed przeładowaniem bodźcami.

Polacy doceniają walory estetyczne murali, jak i pracę wykonujących je artystów. 81% badanych uważa, iż ręcznie malowana reklama w formie muralu na ścianie budynku lepiej wpisuje się w architekturę miasta niż płachty reklamowe. Jest także postrzegana jako ciekawsza i „bardziej artystyczna”. Reklamy tego typu częściej są zapamiętywane, zaś związane z nimi emocje – zdecydowanie pozytywne. 82% zareagowało zaciekawieniem na prezentację krótkiego filmu, pokazującego, jak powstaje mural. Zdaniem 61% respondentów najlepszym miejscem dla ręcznie malowanej reklamy jest ślepa ściana budynku bądź niewielki nośnik, umieszczony na wysokości oczu odbiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.