Projekt badawczy Outdoor Track

Projekt badawczy Outdoor Track

Jedną z coraz prężniej rozwijających się w Polsce form reklamy jest outdoor – reklama zewnętrzna (out-of-home), wykorzystująca nośniki przekazu, zlokalizowane w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Podkreślanymi zaletami reklamy outdoorowej są nieograniczony zasięg przekazu oraz różnorodność wykorzystywanych środków ekspozycji.

Standaryzacją OOH w Polsce zajmuje się Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, która we współpracy z poszczególnymi firmami prowadzi między innymi cykliczne badania rynku. Nową inicjatywą na tym polu jest powołany do życia w 2013 roku Instytut Badań Outdooru (IBO), utworzony przez trzy najbardziej znaczące agencje reklamy zewnętrznej: AMS S.A., Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska Sp. z.o.o. oraz współpracujące z nimi Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Nośnik reklamy OOH

fot. evgeny atamanenko/bigstockphoto.com

Inicjatywą IBO jest projekt badawczy Outdoor Track, przeprowadzany razem z Ipsos, Millward Brown, Biuro Inżynierii Transportu Drogowego oraz MGE Data, mający na celu zmierzenie potencjału reklamy zewnętrznej w Polsce, poprzez zbadanie tak zwanej widowni outdooru, czyli określenie liczby, częstotliwości oraz kontaktu z przekazem potencjalnego odbiorcy, a także zbadanie zasięgu reklamy w danej grupie docelowej oraz mobilności konsumentów. Poprzez zastosowanie dostosowanego do polskiego rynku systemu Route 2013, badana pomiaru natężenia ruchu osób przemieszczających się w pobliżu wybranych nośników w określonym wymiarze czasu (dobowym, tygodniowym i miesięcznym), wykorzystujących komunikację miejską, transport indywidualny lub przemieszczanie się we własnym zakresie, badania Travel Survey, pozwalającego na określenie tras, jakimi poruszają się potencjalni odbiorcy przekazu oraz stworzonej – przy wykorzystaniu systemu IMS (Inventory Management System) – w ramach prowadzonego przedsięwzięcia bazy danych na temat nośników (ich wymiarów, dokładnej lokalizacji, oświetlenia i tym podobnych), projekt ma również w założeniu stworzenie modelu, umożliwiającego efektywne planowanie kampanii outdoorowych.

Obszarem prowadzonych badań jest dziesięć największych aglomeracji w Polsce, takich jak: Warszawa, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Trójmiasto, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz oraz Lublin. Uwzględniając wszystkie formy reklamy zewnętrznej stosowane na rodzimym rynku, pomysłodawcy projektu zakładają ponadto wypracowanie standardów pomiaru outdooru w Polsce, umożliwiających między innymi porównywanie jego efektywności z rodzajem reklam wykorzystujących inne media.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.